Het NAI is een, al in 1949 opgerichte, stichting die volledig onafhankelijk en onpartijdig arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations administreert. Het NAI heeft geen enkel winstoogmerk. Het is het grootste algemene arbitrage-instituut in Nederland, een solide n vernieuwende organisatie met verreweg de meeste ervaring met en kennis van verschillende vormen van ADR. Het NAI is gevestigd in het hart van Rotterdam, de bruisende moderne handelsstad van Nederland met een van de grootste havens ter wereld. De rechtsverhouding tussen arbiters en partijen, tussen arbiters en het NAI en tussen het NAI en partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

Het NAI als algemeen arbitrage-instituut biedt n loket voor geschillen die voortvloeien uit de meest uiteenlopende overeenkomsten, of het nu gaat om een licentieovereenkomst, aanneming van werk, een IT contract, een arbeidsovereenkomst of om geschillen die voortvloeien uit een fusie dan wel een overname. Voor al die verschillende geschillen staan honderden gespecialiseerde en ervaren NAI arbiters, bindend adviseurs en mediators klaar om wanneer het nodig is geschillen op basis van de bekende NAI reglementen te beslechten en op te lossen.

Camilla Perera – De Witis aangetreden als Secretaris Generaal / Directeur bij het NAI.

Op 17 september a.s. organiseert het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in samenwerking met KPN een bijeenkomst over geschillenbeslechting:Rechtbank of arbitrage?

Op 12 september a.s. organiseert het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in samenwerking met GasTerra een bijeenkomst over geschillenbeslechting:Rechtbank of arbitrage?

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners